top of page

Opłaty i usługi 

 

Sesje are 50min w długości, znany jako 

standard terapeutyczny jedna godzina.

Opłaty są65 funtów na sesję. 

 

Opłaty można uiścić gotówką, czekiem na koniec każdej sesji lub z góry i

z góry w formularzuprzelewu. 

Koncesja jest dostępny dla osób poszukujących pracy, studentów i osób o niskich dochodach.  

 

bupa-logo-proper-color-png_144497935633433400.png
download.png
bottom of page