top of page

 Ważna informacja 

 

Niniejsze powiadomienie dotyczy danych osobowych, które możesz przekazać Agnieszce Jacewicz, kontaktując się z www.aj-psychotherapy.com za pomocą adresu pocztowego, numeru telefonu i adresu e-mail podanego dla www.aj-psychotherapy.com (patrz sekcja A poniżej)._cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_

Praktyk szanuje prywatność Twoich danych osobowych. Niniejsze powiadomienie zawiera ważne informacje na temat indywidualnych praw do prywatności oraz sposobu, w jaki prawo chroni osoby fizyczne. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących wykorzystania danych osobowych, które podałeś w kontaktach z Agnieszką Jacewicz lub podczas korzystania z serwisu, napisz do mnie na adres contact@aj-psychotherapy.com 


A. Kontakt z Agnieszką Jacewicz z www.aj-psychotherapy.com
Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o osobie fizycznej, na podstawie których można je zidentyfikować. Korzystając z „strony kontaktowej” na stronie www.aj-psychotherapy.com korzystając z danych kontaktowych na stronie, możesz podać następujące dane osobowe:
    _•_cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_  _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_Tożsamość i dane kontaktowe obejmują imię i nazwisko, adres e-mail i numery telefonów; I
    _•_cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_  _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_Szczegóły zapytania dotyczące oferowanych usług.
Informację tę otrzyma Agnieszka Jacewicz. Podane przez Panią/Pana dane osobowe Agnieszki Jacewicz będą bezpiecznie przechowywane w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie i nie dłużej niż jest to niezbędne do przetworzenia zapytania. Te dane osobowe nie będą udostępniane przez Agnieszkę Jacewicz. Agnieszka Jacewicz ma prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu tych danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie.
Agnieszka Jacewicz wdrożyła odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec przypadkowej utracie, wykorzystaniu lub uzyskaniu do nich dostępu w sposób nieuprawniony, zmianie lub ujawnieniu Twoich danych osobowych.

Informacje te nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.


B. Rezerwacja terminu i zaangażowanie.
Wysyłając prośbę o spotkanie za pośrednictwem funkcji „strona kontaktowa” na stronie internetowej, możesz podać następujące dane osobowe:
    _•_cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_  _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_Tożsamość i dane kontaktowe obejmują imię i nazwisko, adres e-mail i numery telefonów; I
    _•_cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_  _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_Twoja prośba o spotkanie.
Ta informacja jest kierowana automatycznie na konto email Agnieszki Jacewicz i nie jest udostępniana. 

Podane przez Ciebie dane osobowe, w tym Twoja dokumentacja kliniczna, będą bezpiecznie przechowywane przez Agnieszkę Jacewicz i nie będą udostępniane żadnym innym lekarzom. 

 

Twoje prawa
W odniesieniu do danych osobowych posiadanych przez Agnieszkę Jacewicz przysługują Państwu następujące prawa:
    _•_cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_  _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_Request dostęp do danych osobowych (powszechnie znany jako „wniosek osoby, której dane dotyczą, o dostęp do danych”).
    _•_cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_  _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_Prośba o poprawienie danych osobowych, które ich dotyczą. Dzięki temu mogą zażądać poprawienia wszelkich niekompletnych lub niedokładnych danych przechowywanych na Twój temat.
    _•_cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_  _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_Prośba o usunięcie danych osobowych. Możesz poprosić o usunięcie lub usunięcie danych osobowych, jeśli nie ma dobrego powodu, aby nadal je przetwarzać.
    _•_cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_  _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy jest coś w Twojej szczególnej sytuacji, co sprawia, że chcesz sprzeciwić się przetwarzaniu na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, ponieważ czujesz, że wpływa to na Twoje podstawowe prawa i wolności.
    _•_cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_  _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_Request ograniczenie przetwarzania danych osobowych. Możesz poprosić mnie o wstrzymanie przetwarzania ich danych osobowych w określonych okolicznościach.
Bardziej szczegółowe wyjaśnienie tych indywidualnych praw można znaleźć na stronie internetowej Biura Komisarza ds. Informacji („ICO”) www.ico.org.uk.

Zgłoszenia w zakresie wszelkich próśb o rezerwację terminu lub danych osobowych udostępnionych w trakcie wykonywania pracy zawodowej prosimy kierować na adres contact@aj-psychotherapy.com.
Masz prawo w każdej chwili złożyć skargę do Biura Komisarza ds. Informacji (ICO). Jeśli jednak masz jakiekolwiek wątpliwości, zgłoś je Agnieszce Jacewicz, abyśmy mogli spróbować je rozwiązać przed skontaktowaniem się z ICO.

Jako terapeuta/doradca będę przechowywać Twoje dane osobowe. Niniejsza informacja o ochronie prywatności wyjaśnia, w jaki sposób dbam o Twoje dane osobowe.  Informuje Cię o Twoich prawach do prywatności i o tym, jak chroni Cię prawo. 

Ważne jest, abyś przeczytał niniejszą informację o ochronie prywatności, abyś był w pełni świadomy tego, jak i dlaczego przechowuję i wykorzystuję Twoje dane osobowe. 

Dane osobowe, które otrzymuję

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o osobie fizycznej, na podstawie których można je zidentyfikować. Mogę uzyskiwać, wykorzystywać, przechowywać i przekazywać różne rodzaje danych osobowych na Twój temat. 

    _•_cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_  _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_Tożsamość i dane kontaktoweobejmuje imię i nazwisko, stan cywilny, tytuł, datę urodzenia, płeć, adres, adres e-mail i numery telefonów.
    _•_cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_  _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_Profesjonalne dane kontaktowezawiera dane innych pracowników służby zdrowia, takich jak lekarz pierwszego kontaktu i/lub psychiatra, zaangażowanych w opiekę nad pacjentem. 
    _•_cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_  Terapia/ informacje dotyczące poradnictwa obejmują informacje wykorzystywane do udzielania Ci porad / terapii, w tym informacje przekazane mi lub wygenerowane przeze mnie w trakcie terapii i poradnictwa. 
    _•_cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_  Informacje finansowe i transakcyjnezawiera dane konta bankowego, dane karty płatniczej, dane ubezpieczenia, kwoty faktur i płatności. 

W toku prowadzonej przez Ciebie terapii/poradnictwa mogę również pozyskać o Tobie dane szczególnej kategorii. Dane szczególnej kategorii obejmują dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność związkową, dane dotyczące zdrowia oraz dane dotyczące życia seksualnego lub orientacji seksualnej osoby.  

Ważne jest, aby posiadane przeze mnie dane osobowe były aktualne i dokładne. Proszę informować mnie o wszelkich zmianach w swoich danych osobowych w trakcie naszej relacji. 

Jak pozyskuję dane osobowe 

Mogę uzyskiwać Twoje dane osobowe z wielu źródeł: 

    _•_cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_  _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_Od Ciebie.
    _•_cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_  _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_Od ubezpieczycieli, do których skierował Cię mój ubezpieczyciel i/lub moje opłaty są opłacane w ramach umów ubezpieczeniowych.
    _•_cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_  _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_Od lekarza pierwszego kontaktu, psychiatry lub innego lekarza, z którym może być mi potrzebna komunikacja w celu terapii/pomocy. 
    _•_cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_  _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_Publicznie dostępny materiał.

Jak wykorzystuję Twoje dane osobowe 

Wykorzystuję Twoje dane osobowe w następujących celach:

    _•_cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_  _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_Na potrzeby Twojej terapii/poradnictwa.
    _•_cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_  _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_Aby zorganizować płatność moich honorariów przez Ciebie lub stronę trzecią, taką jak ubezpieczyciel, oraz dla celów rachunkowości finansowej w odniesieniu do mojej prywatnej terapii / praktyki doradczej.
    _•_cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_  _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_W celu wypełnienia moich obowiązków zawodowych, regulacyjnych i prawnych, w tym nadzoru zawodowego. 
    _•_cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_  _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_Do celów postępowania regulacyjnego lub prawnego. 
    _•_cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_  _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_Jeżeli uważam, że Ty lub inne osoby są narażone na krzywdę, w celu ochrony Ciebie lub innych osób przed taką krzywdą. 

Podstawa, na której wykorzystuję dane osobowe 

Będę wykorzystywać i przechowywać Twoje dane osobowe (w tym informacje specjalnej kategorii) tylko wtedy, gdy istnieje dla mnie do tego zgodna z prawem podstawa. Oto, gdzie jest to konieczne:

    _•_cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_  _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_W celu realizacji moich prawnie uzasadnionych interesów polegających na świadczeniu Tobie profesjonalnych usług terapeutycznych/poradniczych oraz prowadzeniu prywatnej praktyki terapeutycznej/poradniczej, które nie są nadrzędne w stosunku do Twoich interesów i praw podstawowych. 
    _•_cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_  _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_Aby spełnić obowiązek prawny. 
 
Kiedy wykorzystuję i przechowuję informacje o Twojej kategorii specjalnej, będą one tam, gdzie jest to konieczne:
    _•_cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_  _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_W celu świadczenia opieki zdrowotnej i leczenia oraz w świetle mojego zawodowego obowiązku zachowania poufności.
    _•_cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_  _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_W celu ochrony osoby przed krzywdą.
    _•_cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_  _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_W celu świadczenia poufnych usług doradczych.
    _•_cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_  _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_W celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

Nie polegam na Twojej zgodzie przy wykorzystywaniu lub przechowywaniu Twoich danych osobowych lub informacji specjalnej kategorii w zwykłym toku mojej prywatnej praktyki. 

Jak długo przechowuję dane osobowe 

Zasadniczo będę przechowywać Twoje dane osobowe przez okres siedmiu lat po zakończeniu naszej współpracy klinicznej, chyba że konieczne będzie dłuższe przechowywanie Twoich danych osobowych, na przykład z powodu:

    _•_cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_  _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_Istnieją obawy dotyczące bezpieczeństwa w odniesieniu do Ciebie lub jakiejkolwiek innej osoby. 
    _•_cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_  _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_Istnieje możliwość wszczęcia postępowania regulacyjnego lub prawnego. 
    _•_cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_  _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_Podlegam stałemu obowiązkowi prawnemu. 

 

Komu udostępniam dane osobowe 

Udostępnię Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to konieczne do powyższych celów, następującym podmiotom:

    _•_cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_  _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_GP, psychiatra lub inny lekarz, z którym być może będę musiał się komunikować w celu Twojej terapii / poradnictwa. 
    _•_cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_  _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_Mojemu przełożonemu w celu spełnienia moich wymagań zawodowych dotyczących regularnej superwizji.
    _•_cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_  _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_Insurers lub innym stronom trzecim w celu zorganizowania zapłaty moich opłat.
    _•_cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_  _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_Moja księgowa na potrzeby rachunkowości finansowej w zakresie mojej terapii/praktyki doradczej. 
    _•_cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_  _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_Właściwe organizacje, w których istnieją obawy dotyczące bezpieczeństwa w odniesieniu do Ciebie lub jakiejkolwiek innej osoby.
    _•_cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_  _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_Właściwe organy lub organizacje, w przypadku których jestem do tego prawnie zobowiązany.  

Międzynarodowy transfer danych osobowych 

Nie przekazuję Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

Jak chronię dane osobowe 

Wdrożyłem odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec przypadkowej utracie, wykorzystaniu lub uzyskaniu dostępu do danych osobowych w sposób nieautoryzowany, zmianie lub ujawnieniu. Wdrożyłem procedury postępowania w przypadku podejrzenia naruszenia ochrony danych osobowych i powiadomię Ciebie oraz odpowiedni organ regulacyjny o naruszeniu, jeśli będę do tego zobowiązany.

Udostępnię Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to konieczne do powyższych celów i jestem przekonany, że osoba lub organizacja wywiązuje się ze swoich obowiązków w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych. Ponadto mój przełożony podlega zawodowym obowiązkom zachowania poufności. 

Prawa osób fizycznych, których dane osobowe przetwarzam

Masz następujące prawa:

    _•_cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_  _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_Request dostęp do twoich danych osobowych (powszechnie znany jako „wniosek osoby, której dane dotyczą, o dostęp do danych”). Możesz poprosić o kopię swoich danych osobowych, które posiadam, i sprawdzić, czy przetwarzam je zgodnie z prawem.
    _•_cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_  _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_Poproś o poprawienie danych osobowych, które posiadam na Twój temat. Dzięki temu możesz poprosić o poprawienie wszelkich niekompletnych lub niedokładnych danych, które posiadam na Twój temat.
    _•_cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_  _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_Prośba o usunięcie Twoich danych osobowych. Możesz poprosić mnie o usunięcie lub usunięcie danych osobowych, jeśli nie ma dobrego powodu, dla którego miałbym je dalej przetwarzać. Masz również prawo zażądać usunięcia lub usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli skutecznie skorzystałeś z prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania (patrz poniżej), jeśli mogłem przetwarzać Twoje dane niezgodnie z prawem lub gdy jestem zobowiązany do usunięcia Twoich danych osobowych w celu przestrzegać lokalnego prawa.
    _•_cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_  _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy opieram się na moim uzasadnionym interesie (lub interesie strony trzeciej) i jest coś w Twojej konkretnej sytuacji, co sprawia, że chcesz sprzeciwić się przetwarzaniu na tej podstawie, ponieważ czujesz, że wpływa to na Twoje podstawowe prawa i wolności. 
    _•_cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_  _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_Request ograniczenie przetwarzania danych osobowych. Możesz poprosić mnie o zawieszenie przetwarzania Twoich danych osobowych w następujących sytuacjach: (a) jeśli chcesz, abym ustalił dokładność informacji; (b) gdy wykorzystanie przeze mnie danych jest niezgodne z prawem, ale nie chcesz, abym je usunął; (c) gdy potrzebujesz, abym przechowywał dane, nawet jeśli już ich nie potrzebuję, ponieważ potrzebujesz ich do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych; lub (d) sprzeciwiłeś się wykorzystaniu przeze mnie Twoich informacji, ale muszę sprawdzić, czy mam nadrzędny prawnie uzasadniony interes, aby je wykorzystać

Prawa te podlegają różnym wyjątkom prawnym. Jeśli złożysz którąkolwiek z powyższych próśb, wyjaśnię Ci w mojej odpowiedzi, czy polegałem na którymkolwiek z tych wyjątków.

Masz prawo w każdej chwili złożyć skargę do Biura Komisarza ds. Informacji (ICO). Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej ICO www.ico.org.uk. Jeśli jednak masz jakiekolwiek wątpliwości, byłbym wdzięczny za możliwość rozwiązania ich przed zwróceniem się do ICO. 

Zmiany w niniejszej informacji o ochronie prywatności 

Regularnie przeglądam niniejszą informację o ochronie prywatności. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zostało ostatnio zaktualizowane 25 maja 2018 r.
 
 

bottom of page